INVESTUJEME DO BUDOUCNOSTI

Podporujeme rozvoj a růst moderních technologii

Jsem hlavním partnerem


Aleš Měrka  

- Jsem soukromý investor který investuje do korporátních společností po celé Evropě.
- Spolu s mými investicemi a mými zkušenostmi, umožňuji firmám jejich další rozvoj. 
- 68% úspěšnost uzavření smluv a výtěžnosti fondu za rok 22-23 

Moje moto ,,Nesnažím se být největší, ale nejlepší''

Kreativita

Investice a kreativita jsou dvě zdánlivě odlišné oblasti, které se však mohou účinně prolínat a vytvářet dynamický duet. Kreativita může hrát klíčovou roli v investiční strategii. Inovativní myšlenky a kreativní přístupy mohou otevřít nové příležitosti pro investice, které by mohly zůstat nevyužité při tradičním postupu. Na druhé straně, investice mohou podpořit a rozvíjet kreativitu. Investování do nových technologií, výzkumu a vývoje, vzdělání či umění může stimulovat kreativní myšlení a inovace. Tímto způsobem se investice a kreativita mohou vzájemně obohacovat a vytvářet synergií, která povede k růstu a pokroku.

Komfort

Komfort při investování je podmíněn různými faktory, které mohou zahrnovat jistotu, bezpečnost, snadnou dostupnost a přehlednost. Při výběru investičních možností je důležité, aby investor měl snadný přístup k informacím, mohl sledovat vývoj svých investic a měl možnost rychle a efektivně reagovat na tržní změny. Důležitou roli hraje také bezpečnost - investor by měl mít jistotu, že jeho peníze jsou v dobrých rukou a jsou řádně chráněny. Kromě toho by měla být investice přizpůsobena individuálním potřebám a očekáváním investora. 


Individualismus

Individuální přístup k investování je základním prvkem úspěchu v oblasti financí. Každý investor má své specifické požadavky, cíle a toleranci k riziku, které je třeba vzít v úvahu při výběru investiční strategie. Proto je tak důležité vytvářet investiční plán na míru, který reflektuje individuální potřeby a očekávání investora. Tento plán by měl zahrnovat jak diverzifikaci portfolia, tak také pravidelné revize a úpravy strategie v závislosti na aktuálních tržních podmínkách a změnách v životní situaci investora.O co se zajímám ?

- Minoritní investice a akcie pro střední Evropu a EU.
- Minority Investments
- Majoritní investice pro ostatní státy.

Kontaktní formulář

(+420) 
invest@alesmerka.com
Hybernská 1012/30
Praha 1
Vyhledávání